Organi uprave

Predsednik Skupštine MSS
Borko Drašković

Mirko Butulija – Predsednik Upravnog Odbora MSS ,ujedno Predsednik Komiteta za Sport AMSS

Članovi Upravnog Odbora u Komitetu za Sport AMSS iz reda MSS -Božidar Mihailović- Goran Radonjić.
Komitet za Sport AMSS broji 7 članova.Ostali članovi Predrag Djurdjev Generalni Sekretar AMSS,Ivan Jovanovic Zamenik Generalnog Sekretara AMSS i dva predstavnika iz Auto Saveza SAKSS-a.

Izvršni Odbor MSS
Predsednik Božidar Mihailović
Podpredsednik Darko Radonjić
Clan Zoran Pavlović
Clan Miodrag Popović
Clan Zoran Mihajlović
Clan Borivoje Jovanović
Clan Dejan Daničić
Generalni Sekretar Darko Radonjić

Nadzorni Odbor MSS
Predsednik Dr. Dragana Ognjenović
Clan Marko Jovanović
Clan Borko Drašković
Clan Snežana Spasenović
Clan Dejan Stojić

Komisije Predsednici;
Predsednik Komisije Road Racing Goran Lovrić
Predsednik Komisije Moto Kross Gabor sagmajster
Predsednik Komisije Moto Clasic Zoran Pavlović
Predsednik Komisije Super Moto Vukašin Bajić
Predsednik Komisije Enduro Rajko Ljumović

Komisije broje od 3-5 članova i Predsednici komisija uredjuju svoja pravila za discipline kojima rukovode.
Upravni Odbor i Komitet za Spot AMSS je organ upravljanja savezom
Izvršni Odbor MSS je organ izvršnih planskih i operativnih poslova MSS
Lice ovlašćeno za zastupanje MSS je upisano u Privredni Registar APR Božidar Mihailović
Lice ovlašćeno za sprovodjenje programa MOS-a i FIM-a po projektima i Aplikacijama Božidar Mihailović i Vukica Kilibarda.

Disciplinski organ:
Predsednik Goran Radonjić
Dr.Pravnih nauka Predrag Blagojević
Dipl.Pravnik Djurdja Janićijević

Glavni Lekar MSS Dr. Aleksandar Djurdjević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *