Poštovani klubovi i takmičari,

U prilogu Vam se nalaze sve potrebne informacije za izdavanje takmičarskih licenci.

Takmičarske license se izdaju od  01.03.2017 godine, molimo sve takmičare da požure sa vađenjem licenci kako bi MSS bio u mogućnosti da ih sve izradi na vreme pre prvog takmičenja.

Obavezno poslati uplatnice zajedno sa dokumentacijom za licencu.

Za izradu takmičarske licence Vam je potrebna sledeža dokumentacija:

– Potrebno je da ste član kluba koji je uredno platio članarinu za tekuću godinu

–       Potrebno je da popunite formular za izdavanje takmičarske licence i da ga potpišete vi i pečatira i potpiše vaš klub

–       Dve fotografije 3 x 3,5 koje se šalje poštom ili na e-mail sa dokumentacijom (i takmičari koji su vec slali)

–       Lekarski karton, popunjen i overen od ovlašćenog lica zajedno sa pečatom. Lekarski karton je potrebno da bude overen od strane Sportskog Lekara i važi 6 meseci od dana overe.

–       AMS Osiguranje – Osiguranje radi Moto Savez Srbije tako da je potrebno da pored uplate za izdavanje licence uplatite na dole naveden MSS-ov račun još 3.528,00 dinara za osiguranje

–       Cena jedne takmičarske licence je 4.000,00 din. Sa PDV-om koju uplaćujete na račun Moto Saveza Srbije kod Banke Intese  160-263612-81. U stavci SVRHA uplate upisati licence za takmičare za klub (ime kluba)

–       Obavezno poslati uplatnice zajedno sa dokumentacijom za licencu.

–       Za takmičare koji prelaze iz kluba u kom su do sada učestvovali u drugi klub potrebna je Ispisnica iz kluba iz kog dolazite.

–       Za lica mlađa od 18 godina obavezno je ovlašćenje roditelja koje je overeno u sudu ili opštini i izvod iz Matične knjige rođenih (original)

–       Za takmičare koji nisu Srpski državljani potrebno je da imate potvrdu matičnog Saveza da nemaju izdatu takmičarsku licencu u njihovom savezu, a osiguranje rade u svojoj zemlji na sumu 5.000 evra smrtnost i 10.000 evra invaliditet.

Svu dokumentaciju vezanu za izdavanje licence morate predati što pre možete zbog izrade same licence.

Svaki klub je dužan da podpiše ugovor sa takmičarom/kom. Ugovor morate slati u elektronskoj formi za izdradu licence, ali ga morate imati podpisanog i overenog od strane kluba, jer Vam ga MSS može potraživati u bilo kom momentu i dužni ste da ga dostavite u originalu.

Svu neophodnu papirologiju za izdavanje takmičarske lience možete poslati poštom ili e-mail-om skenirano, ako je e-mail-om onda za svakog takmičara posebno jedan fajl-u koji nosi imenom takmičara.

Nikako ne slati dokumentaciju kroz REPLAY na e-mail nego direktno.

Kontakt telefon za informacije:

Katarina Živanović – 063/372122

Darko Radonjić – 063/372176

 

Adresa Moto Saveza Srbije – Ruzveltova 18, 11000

E mail adresa – motosavezsrbije@gmail.com

 

NAPOMENA 1   Ukupna uplata za takmičarsku licencu i osiguranje za takmičenje na teritoriji Republike Srbije iznosi 7.528,00 Dinara na račun MSS 160-263612-81

NAPOMENA 2  Ovo osiguranje koje je navedeno gore je osnovno i važi samo za našu zemlju, svako ko ide na takmičenja koja se održavaju van granica Republike Srbije rade drugo osiguranje.

Kalendar takmičenja biće postavljen na sajtu MSS do 28. februara nakon sednice Izvršnog Odbora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *