Postovani klubovi i takmičari,

U prilogu Vam se nalaze sve potrebne informacije za izdavanje takmičarskih licenci
Takmičarske licence se izdaju do 07.04.2016 godine, molimo sve takmičare da požure sa vađenjem licenci kako bi MSS bio u mogućnosti da ih sve izradi na vreme pre prvog takmičenja.

Obavezno poslati uplatnice zajedno sa dokumentacijom za licencu

Za izradu takmičarske licence vam je potrebna sledeća dokumentacija:

Potrebno je da ste član kluba koji je uredno platio članarinu za tekuću godinu
Potrebno je da popunite formular za izdavanje takmičarske licence i da ga potpišete vi i pečatira i potpiše vaš klub
Jedna fotografija da se pošalje na e mail sa dokumentacijom (i takmicari koji su vec slali)
Lekarski karton popunjen i overen od ovlašćenog lica zajedno sa pečatom, lekarski karton se štampa na jednom Hammer papiru s tim što se štampa u dva lica „Lekarski karton 1 – prednje lice“ i „Lekarski karton 2 – zadnje lice Lekarski karton nije potrebno da šaljete za izradu licence već da ga date na uvid na svakom takmičenju zajedno sa licencom. Lekarski karton je potrebno da bude overen od strane Sportskog Lekara i važi 6 meseci od dana overe.
AMS Osiguranje – Osiguranje radi Moto Savez Srbije tako da je potrebno da pored uplate za izdavanje licence uplatite na dole naveden MSS-ov račun još 3.528,00 dinara za osiguranje
Obavezno poslati uplatnice zajedno sa dokumentacijom za licencu
Za lica mlađa od 18 god. obavezno je ovlašćenje roditelja koje je overeno u sudu ili opštini i izvod iz Matične knjige rođenih.
Svaki klub je dužan da podpiše ugovor sa takmičarom/kom ugovor morate slati u elektronskoj formi za izradu licence, ali ga morate imati podpisanog i overenog od strane kluba, jer Vam ga MSS može potraživati u bilo kom momentu i dužni ste da ga dostavite u originalu.
Za takmičare koji nisu Srpski državljani potrebno je da imate potvrdu matičnog Saveza da nemaju izdatu takmičarsku licencu u njihovom savezu, a osiguranje rade u svojoj zemlji na sumu 5.ooo evra smrtnost i 10.000 evra invaliditet.
Svu papirologiju vezanu za izdavanje licence morate predati najkasnije do 07.04. tekuće godine.
Cena jedne takmičarske licence je 4.000,00 din sa PDV-om koju uplaćujete na račun Moto Saveza Srbije kod Banke Intese 160-263612-81 U stavci SVRHA uplate upisati licence za takmičare za klub (ime kluba) i broj komada.
Svu neophodnu papirologiju za izdavanje takmičarske licence možete poslati poštom ili e – mail – om skenirano, ako je e mail-om onda za svakog takmičara posebno jedan fajl-u koji nosi imenom takmičara. NIKAKO NESLATI DOKUMENTACIJU KROZ REPLAY NA OVAJ MAIL NAGO DIREKTNO
Adresa Moto Saveza Srbije – Ruzveltova 18, 11000 Beograd
E mail adresa – motosavezsrbije@gmail.com – preporuka je da se šalje jednim e mailom cela dokumentacija i nikako ne treba slati dokumentaciju kroz Reply.

NAPOMENA 1:Ukupna uplata za takmičarsku licencu i osiguranje za takmičenje na teritoriji Republike Srbije iznosi 7.528,00 dinara na račun MSS 160-263612-81

NAPOMENA 2: ovo osiguranje koje je navedeno gore je osnovno i važi samo za našu zemlju, svako ko ide na takmičenja koja se održavaju van granica Republike Srbije radi drugo osiguranje koje Vam je takođe ispod navedeno i tiče se samo osiguranja van naših granica. Ako za celu godinu znate na koja takmičenja ili treninge idete unapred i koliko dana onda možete uraditi to osiguranje baš na te datume kada idete u toku godine na takmičenja ili treninge kako ne bi ste radili savaki drugi vikend to osiguranje.

Svaki takmičar koji ide na takmičenje Van naših granica MORA da radi I ovo osiguranje:

– Putno zdravstveno osiguranje takmičara u inostranstvu ,suma osiguranja do 30.000,00 evra.
RO1-geografska teritorija Evrope (30.000 eura), cena po danu: 180,00 dinara
RO2-geografska teritorija Evrope i ostale zemlje sveta osim RO3 (10.000 eura) cena po danu: 144,00 dinara
RO3-Australija i Okeanija, Novi zeland, Japan, Kanada, SAD (30.000 eura) cena po danu: 540,00 dinara.
Uključen doplatak za bavljenje auto moto trkama.

Kontakt AMS osiguranje za putno osiguranje:

Jelena Pantić 069/870-32-56

 

PdfIkonapotrebno za izdavanje funkcionerske licence MSS

PdfIkonapotrebno za izdavanje takmicarske licence MSS

PdfIkonaZahtev za izdavanje funkcionerske licence

PdfIkonaZAHTEV za takmicarsku licencu 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *